dnes je 6.10.2022

Základ daně z příjmů FOGarance

8.2.2022, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základ daně z příjmů je základním konstrukčním prvkem použitým při výpočtu daňové povinnosti. Vzniká součtem pěti složek označovaných jako dílčí základy daně (viz dále); přitom každý jednotlivý dílčí základ daně je tvořen úhrnem zdanitelných příjmů, od kterých…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

DIS a DIS+ v letech 2021-2022Garance

14.12.2021, Mgr. Ing. Eva Horáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V letošním roce (28. 2.) byl pro širokou veřejnost spuštěn Portál MOJE daně a Online finanční úřad. Ten zahrnuje možnost využívat služby Daňové informační schránky, která je vymezena daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb., dále jen „daňový…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Portál MoJe daněGarance

20.5.2021, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek se zaobírá novým portálem Finanční správy MoJe daně, který byl nedávno uveden do provozu. Není myšlen jako podrobná příručka uživatele, Poměrně podrobný návod na používání nové generace daňové informační schránky DIS+ lze najít např. na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Lhůty - v daních z příjmůGarance

19.11.2020, prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Ing. Zdeněk Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro poplatníka daní z příjmů není podstatné jen správné určení výše částek daně a záloh na daně, které je povinen odvést, ale neméně důležité je také dodržení všech procesních povinností, a to v předepsaných lhůtách. Výklad doplňuje obecný text  Lhůty ,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Daňová kontrola (od roku 2021)Garance

12.11.2020, Ing. Zdeněk Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Během kontroly nelze platně podat dodatečné daňové přiznání. Je tedy důležité znát přesné datum zahájení kontroly, aby se předešlo sporům, zda dodatečné přiznání mohlo být platně podáno či…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Daňový řádGarance

15.10.2020, Ing. Zdeněk Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, nahradil od 1. 1. 2011 předcházející zákon o správě daní a poplatků. Vzhledem k tomu, že jde o procesní předpis, zůstává často stranou pozornosti nejen laické, ale i značné části odborné…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Daňové a některé další úlevy pro podnikatele postižené mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2Archiv

2.6.2020, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

S postupným uvolňováním mimořádných restriktivních opatření k zamezení šíření viru SARS CoV-2 (zejména nouzového stavu trvajícího od 12. 3. do 17. 5. 2020) je ke zmírnění dopadů těchto mimořádných opatření poskytována firmám i osobám samostatně výdělečně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Pokyn GFŘ D-32 - komentářGarance

12.2.2019, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokyn GFŘ D–32, nazvaný závazné posouzení způsobu tvorby ceny sjednané mezi spojenými osobami a způsobu určení základu daně stálé provozovny nerezidentů, vyšel pod č. j.: 58337/18/7100-40113-800219. Tento pokyn se vztahuje ke dvěma druhům žádostí o závazné…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Daňová kontrola transferových cen u vnitropodnikových služebGarance

10.12.2015, Ing. Michal Jelínek, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční úřady v posledních letech stále častěji prověřují, zdali podmínky a především ceny sjednané v transakcích se spojeným osobami (mateřskými či jinak propojenými společnostmi) jsou na trhu obvyklé. Cílem těchto kontrol je zamezit přelévání zisků mezi…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Zastupování a zmocnění v daňovém řízeníArchiv

20.5.2015, prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Ing. Zdeněk Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

 Daňový řád  je vstřícnější k daňovým subjektům v tom slova smyslu, že správci daně nejen ukládá povinnost šetřit práva daňových subjektů, ale rovněž mu ukládá, aby umožnil „uplatňovat jejich práva a v souvislosti se svým úkonem jim poskytne přiměřené poučení…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Správce daněArchiv

6.5.2015, prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Ing. Zdeněk Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správce daně je státní orgán, který je pověřen provádět opatření ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností. Jeho základním úkolem je hájit zájmy státu v procesu vyměřování, placení a vymáhání daní. Orgánů spravujících daně je…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Editační povinnostArchiv

20.5.2014, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tímto pojmem rozumíme povinnost správce daně závazným způsobem vyjádřit názor, „výklad” některého daňového problému, a to formou rozhodnutí.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

OdvoláníArchiv

16.5.2014, prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvolání je podle daňového řádu jediným řádným  opravným prostředkem . Kromě něho existuje ještě rozklad, který se používá proti rozhodnutím Ministerstva financí.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Povinnost podat daňové přiznáníArchiv

12.12.2013, prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost podat  daňové přiznání  daňovému subjektu zpravidla plyne ze zákona. I kdyby tomu tak nebylo, může mu být stanovena výzvou správce…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Povinnosti správce daně a daňového subjektuArchiv

5.8.2013, prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Chceme-li charakterizovat pozici účastníků správy daní, nejlépe nám k tomu poslouží vymezení jejich hlavních povinností. Základními účastníky na správě daní jsou správce daně (zastoupený zaměstnancem, který má postavení úřední osoby) a daňový…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Registrace k danímArchiv

25.7.2013, prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidence daňových subjektů se u nás realizuje prostřednictvím zákonné registrační povinnosti jednotlivých daňových subjektů u místně příslušných správců daně. Tato povinnost nevzniká samostatně pouze v následujících…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Daňový kalendář

Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Doručování správcem daněArchiv

30.7.2012, prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ačkoli  daňový řád  místo doručování používá zpravidla širší pojmy jako sdělení či oznámení, (např. obsah protokolu o ústním jednání se „doručuje“ předáním stejnopisu protokolu), stejně se nejčastěji jedná o doručování a z toho vychází i…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

PřeplatekArchiv

24.4.2012, prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přeplatek je podle § 154 daňového řádu částka, o kterou úhrn plateb a vratek na kreditní straně osobního daňového účtu převyšuje úhrn předpisů a odpisů na debetní straně osobního daňového účtu. Přeplatek na dani z pohledu daňové evidence je…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Placení daníArchiv

24.4.2012, prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Placení daní je snad nejsložitější částí daňového řízení, setkáváme se v ní s celou řadou nových pojmů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Sankce v daňovém řízeníArchiv

22.11.2010, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sankce ukládané v průběhu daňového řízení patří mezi tzv. příslušenství daně, které správce daně uplatňuje jak v průběhu  daňové kontroly , tak po jejím ukončení, ale i v průběhu místních šetření, vyměření jakékoliv daně apod. Tyto sankce není…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Prominutí daněArchiv

3.9.2008, Ing. Aleš Pekárek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní moc rozhodnutí o vyměření daně - (dodatečného) platebního výměru - má obvykle za následek, že o daňové povinnosti je rozhodnuto s konečnou platností. Obdobně jako u jiných správních rozhodnutí lze pravomocně vyměřenou daň změnit jen…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Opravné prostředkyArchiv

3.9.2008, doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravné prostředky představují základní zákonný způsob obrany práv daňového subjektu v daňovém řízení, dávají mu prostor pro návrh na korekci rozhodnutí správce…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

MlčenlivostArchiv

13.11.2006, doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Ing. Aleš Pekárek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásada mlčenlivosti znamená, že všichni účastníci daňového řízení, s výjimkou daňového subjektu samého, jsou zavázáni mlčenlivostí o jakýchkoli skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s daňovým řízením. Za porušení mlčenlivosti se…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...