dnes je 1.3.2024

Změna při stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění u dodání elektřiny, plynu, tepla a chladuGarance

16.1.2024, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o DPH č. 469/2023 Sb., účinná od 1. ledna 2024, nastavuje jiná pravidla pro vyhodnocení data uskutečnění zdanitelného plnění u dodání elektřiny, plynu, tepla a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Nájem a DPHGarance

12.10.2023, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika nájmů ve vztahu k dani z přidané hodnoty byla a stále zůstává velmi komplikovaná. V tomto článku se zaměříme na jejich specifika a zdůrazňujeme návaznosti týkající se základních atributů fungování DPH, zvláštnosti pro fyzické osoby a rozdíly…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Úrok a daň z příjmůGarance

6.10.2023, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Téma článku vystihuje jeho název, řešíme zejména, kdy je úrok jako takový daňově účinný a kdy a jak zvyšuje daňovou povinnost. Nicméně specifik pro posuzování úroků je daleko více, což potvrzuje přehled paragrafů zákona o daních z příjmů a členění textu do…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Spolky a jiné neziskové subjekty - teorie a praxe v DPHArchiv

16.5.2023, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně se za neziskový subjekt považuje subjekt, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání či dosahování zisku. V tomto článku se zaměříme pouze na jejich práva a povinnosti související s uplatňováním daně z přidané…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Vypořádací a zálohový koeficientArchiv

20.10.2022, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce je povinen krátit  nárok na odpočet daně  na vstupu u přijatých zdanitelných plnění, která použije podle § 72 odst. 6 ZDPH k uskutečnění:

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Elektronické služby, telekomunikace, rozhlasové a televizní vysíláníGarance

13.9.2022, Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při určování místa plnění u vybraných služeb, kterými v tomto textu rozumíme telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby, je potřeba vzít v úvahu následující kritéria:Je příjemcem služby  osoba povinná k…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Dočasné přidělení pracovní síly a DPHArchiv

25.8.2022, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2012 je do zákoníku práce vloženo ustanovení § 43a, podle kterého lze sjednat dočasné přidělení zaměstnance k jinému (tzv. ekonomickému) zaměstnavateli. Ve smyslu uvedeného ustanovení mohou zaměstnavatel a osoba, ke které je zaměstnanec dočasně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Cestovní ruch - DPHArchiv

19.4.2022, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o dani z přidané hodnoty reflektuje – v mezích možností a pravidel vycházejících z evropské směrnice k DPH – specifika poskytování cestovních služeb a stanoví pro jejich aplikaci zvláštní režim, který vykazuje několik zásadních výjimek ve srovnání…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Vývoz zbožíGarance

21.12.2021, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Zboží v EU - pořízeníGarance

14.10.2021, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné principy pohybu zboží v rámci EU jsou popsány v článku  Zboží v EU  a z nich vyplývá, že při pořízení zboží z EU vzniká povinnost přiznat daň pořizovateli zboží, přestože sám de facto zdanitelné plnění neuskutečňuje. Jde o tzv. přenos daňové povinnosti…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Zboží v EU - režim skladu (call-off stock)Garance

22.9.2020, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Článek se věnuje výhodnému režimu pro pohyb zboží v rámci EU, při kterém jsou daňové povinnosti smluvních partnerů „odloženy”, nastávají až ke dni uskutečnění plnění, a to v situaci, kdy dochází k přepravě zboží z jednoho členského státu EU do druhého a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Přeprava a služby vázané na dovoz a vývoz zbožíGarance

11.9.2020, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Implementační novela zákona o dani z přidané hodnotyArchiv

8.9.2020, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, obsahuje ve své třetí části tzv. implementační novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Přefakturace v DPHGarance

16.6.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojmem „přefakturace v DPH” se rozumí situace, kdy plátce přijatá zdanitelná plnění (nebo  osvobozená plnění ) převádí, přeúčtovává obchodnímu partnerovi, aniž by řešil režim daně z přidané hodnoty. To znamená,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Den uskutečnění zdanitelného plněníArchiv

20.4.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení tzv. dne uskutečnění zdanitelného plnění („DUZP”) je považováno u daně z přidané hodnoty za klíčové, protože k témuž dni vzniká povinnost přiznat daň nebo plnění osvobozené od daně. Význam má též pro uplatnění  nároku na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Výchova, vzdělávání (školství) a režim DPHArchiv

4.2.2020, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oblast vzdělávání a výchovy (dále pro náš výklad „školství”) představuje u nepřímé daně z přidané hodnoty samostatnou specifickou oblast, a to s ohledem na režim osvobození od daně, který se zde uplatní v relativně širokém rozsahu. Proto věnujeme tématu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Záloha a DPHArchiv

10.10.2019, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku řešíme práva a povinnosti plátců daně z přidané hodnoty související s poskytováním záloh (úplat) před uskutečněním dohodnutého plnění.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Zdanitelná plnění na dlouhodobé bázi - změny od 1. 4. 2019Archiv

25.6.2019, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), obsaženou v části třetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke změně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Zdanitelná plnění a povinnost přiznat daňGarance

7.6.2019, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

V článcích  Plátce DPH  a Registrace k daním - DPH popisujeme základní mechanismy fungování daně z přidané hodnoty. V tomto textu jsme se zaměřili na výklad klíčového pojmu „zdanitelná plnění”, kterým rozumíme uskutečnění plnění podléhající dani z přidané…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Nová pravidla zdanění úplat před uskutečněním plněníArchiv

10.8.2017, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z přidané hodnoty („DPH”) je velkou a rychlou daní. No jen si představte, že bychom obdobně museli každý měsíc přiznávat daň z příjmů a zdaňovat hrubé příjmy sazbou 21 %. Revolta proti krutosti DPH se však nekoná, protože jde o nepřímou daň, kterou obvykle…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Reverse charge ve stavebnictvíArchiv

2.2.2012, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematiku daně z přidané hodnoty u stavebních prací důkladně rozebíráme v hesle  Stavebnictví - DPH . Důvodem je testování  sazeb DPH , které se používají u různých typů výstavby a stavebně-montážních prací. Klienty nejsou jen …

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Stavebnictví - DPHArchiv

22.6.2011, Dagmar Masná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika stavebnictví a DPH byla a zůstala velmi obsáhlá s ohledem na možnosti využití snížené sazby daně pro určité typy staveb. Proto je vhodné čerpat z odborných názorů publikovaných Ministerstvem…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Pronájem a DPH - smlouvyArchiv

28.6.2010, Dagmar Masná, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu navazujeme na obecný výklad uvedený v hesle  Pronájem - DPH . Pro režim DPH je velmi důležité, o jaký právní vztah jde.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Smluvní vztahy a DPHArchiv

27.11.2008, Dagmar Masná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posouzení zdanitelného plnění pro účely aplikace zákona o dani z přidané hodnoty v řadě případů vychází z uzavřených smluv, ať již jde o smlouvy, kterých se ZDPH přímo dovolává, nebo o smlouvy, na jejichž základě vznikl určitý vztah, a tím i…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus

Den uskutečnění zdanitelného plnění - prodej zbožíArchiv

27.11.2008, Dagmar Masná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdanitelným plněním, se kterým se setkáme nejčastěji, je prodej zboží. Proto je logické, že zákon o dani z přidané hodnoty definuje den uskutečnění  zdanitelného plnění  (DUZP) pro prodej…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU lexikon profi | DU lexikon profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...